header-grafik

Förvandla feedback till mätbara värden och ökad lönsamhet

Förbättra din service, kund samt medarbetarupplevelse, öka omsättning och lönsamhet. Skapa större effektivitet och en mer agilare organisation genom att mäta kund-medarbetarnöjdhet, NKI-NMI i realtid.

Skapa insikter och data i realtid

Få hjälp att fokusera på det som förbättrar din verksamhet

Få fler nöjdare kunder och medarbetare

Bli mer relevant och attraktivare som företag och varumärke

header-grafik

Så här fungerar det

terminal

Mät nöjdheten hos kunder & medarbetare

Allt startar med att mäta! Förbättra din service genom att mäta och följ upp dina kunders och medarbetares nöjdhet.

Se nöjdare....

Att mäta skapar insikter men att översätta insikter till handlingar är ännu viktigare. Vi är experter på att skapa värde och utveckling i företag.

happyteam-surfplatta
terminal

Visst Ni att 1% ökad kundnöjdhet (NKI) kan motsvara upp till 4,6% i ökat bolagsvärde Eller motsvarande upp till 6,9 % i omsättningsökning på jämförbara enheter.

Vi finns i etthundratrettiofem länder
Kunder i Sverige
Terminaler i Sverige

Våra produkter och lösningar hjälper dig till bättre resultat

Smiley Touch

Med följdfrågor och öppna feedbackalternativ kan du få klarhet i vad som orsakar missnöje hos dina kunder och snabbt vidta förbättringsåtgärder.

Läs mer...

Terminal Wall

Få maximalt med feedback och få insikter i ditt NKI värde. Visar den totala upplevelsen av kundens intryck av ditt företag.

Läs mer...

Digital Smiley

Hur är din kunds digitala upplevelse? Mät en eller flera touchpoints genom pop-up Smiley eller fast script.

Läs mer...

Smiley Link

QR-kod passar de kunder som vill bestämma själv när och var de vill ge feedback.

Läs mer...

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se

Alla våra produkter är idag skyddade emot Coronaviruset!

Våra Smiley Touch terminaler har ett hölje av Nanoshield’s antimicrobial skyddsfilm som är vetenskapligt bevisat (via ISO standardization ISO21702) skyddar mot COVID-19.