Mät NMI i realtid och skapa bättre produktivitet, effektivitet genom att uppmärksamma dina medarbetares feedback!

Årliga medarbetarundersökningar (MKI) är kärnan i varje HR-avdelning, även om de endast ger information om läget just då. Det går för lång tid mellan undersökningar som genomförs en gång eller till och med två gånger per år. För att den information man får ska vara tillräckligt precis bör man mäta oftare. Atmosfären på en arbetsplats och medarbetarnas förhållningssätt varierar hela tiden och det kan ske betydande förändringar på kort tid.

Då värden och arbetsmiljöerna ständigt förändras är det absolut nödvändigt att kontinuerligt samla in feedback i syfte att se till att dina medarbetare är nöjda och känner sig engagerade på jobbet oavsett vart de arbetar varje dag. Med våra intelligenta tjänster och produkter kan du enkelt visa dina medarbetare att du bryr dig om deras åsikter och därigenom vinna deras förtroende genom att dela dina resultat med dem.

Happy Teams mätverktyg blir ett effektivt sätt att förbättra ditt företags interna prestation, din kundnöjdhet och slutligen lönsamheten. Kontakta oss och låt oss hjälpa dig.

Smiley touch Happy Team

Fördelarna med att använda Happy or Not för att få nöjda medarbetare:

Daglig feedback & utveckling på lång sikt

Följ medarbetarnas nöjdhet dagligen för att identifiera behov av omedelbara förändringar i arbetet. Analysera också resultaten över en längre tid. Det ger insikter för att utveckla och förbättra team, avdelningar och lokaler.

Hög nivå av deltagande

Dina medarbetare använder den gärna! Smiley-terminalen är snabb, enkel och anonym, och här har dina medarbetare en möjlighet att bidra med sin åsikt.

Skapar förtroende genom transparens

Genom att växelverka och dela dina resultat med medarbetarna skapar man en miljö av öppen kommunikation, vilket är grunden för medarbetarnas förtroende och lojalitet.

Exempel på nöjdare medarbetare

Happy-terminalen ger snabb feedback

Motivationen på avdelningen

Finns det en koppling mellan motivation och produktivitet?

Happy-terminalen ger nöjdare personal

Projektentusiasm

Se hur engagerade medarbetare påverkar ett projekts framgång.

se_hr_3

Nöjdhet med arbetsdagen

Följ hur dina medarbetares nöjdhetsgrad påverkar med företagets prestation.

Happy-terminalen ger snabb feedback

Möteseffektivitet

Mät hur effektivt ditt företag eller dina team hanterar möten.

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se