Hur skapar transparens, öppen feedback effektivare och agilare team?

Då världen och arbetsmiljöerna ständigt förändras är det absolut nödvändigt att kontinuerligt samla in feedback i syfte att se till att dina medarbetare är nöjda och känner sig engagerade på jobbet, varje dag.

Idag går allting snabbt och ett agilt förhållningssätt är något de flesta organisationer ställer om till. Men hur mäter vi effekterna? Vad fungerar och vad fungerar mindre bra? Och hur behåller vi de resurser som bygger värde i bolaget? Hur skapar vi effektivitet, hållbarhet och tar ansvar för människor, företagets värderingar, resultat och hållbarhet?

Vi tror på att arbeta långsiktigt och skapa en bra arbetsplats där medarbetarna trivs och drar åt samma håll.

Oavsett storlek, inriktning eller form är alla organisationer beroende av de människor som arbetar inom den. Personalen är organisationens viktigaste resurs och i dagens allt hårdare konkurrens gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare som sätter medarbetarnas kompetens och samarbetsförmåga i fokus.

Resultatet blir både en effektivare organisation och en förmåga att kunna ta fram produkter och tjänster med hög kvalitet. Vi hjälper företag och organisationer att mäta NM och NKI (nöjd medarbetar Index) vilket snabbt i realtid ger dig möjligheten att ta temperaturen i din organisation och hitta både vinster och möjligheter till förbättringar.

Smiley touch Happy Team

HappyOrNot inblick i branschen

Daglig feedback & utveckling på lång sikt

Följ medarbetarnas nöjdhet dagligen för att identifiera behov av omedelbara förändringar i arbetet. Analysera också resultaten över en längre tid. Det ger insikter för att utveckla och förbättra team, avdelningar och lokaler

Positiva upplevelser ökar din framgång och effektivitet

Hög nivå av deltagande

Dina medarbetare använder den gärna! Smiley-terminalen är snabb, enkel och anonym, och här har dina medarbetare en möjlighet att bidra med sin åsikt.

Skapar förtroende genom transparens

Genom att växelverka och dela dina resultat med medarbetarna skapar man en miljö av öppen kommunikation, vilket är grunden för medarbetarnas förtroende och lojalitet.

Exempel på nöjdare medarbetare

Happy-terminalen ger snabb feedback

Motivationen på avdelningen

Finns det en koppling mellan motivation och produktivitet?

Happy-terminalen ger nöjdare personal

Projektentusiasm

Se hur engagerade medarbetare påverkar ett projekts framgång.

se_hr_3

Nöjdhet med arbetsdagen

Följ hur dina medarbetares nöjdhetsgrad påverkar med företagets prestation.

Happy-terminalen ger snabb feedback

Möteseffektivitet

Mät hur effektivt ditt företag eller dina team hanterar möten.

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se