Hur positiv är din patients upplevelse av vården?

När det gäller vården är en av de viktigaste motiverande faktorerna bakom en hälso- och sjukvårdsinrättnings framgång att ju bättre patienterna mår psykiskt, desto snabbare kommer de att läka fysiskt. Positiva patient- och besökarupplevelser samt bättre prestationer förbättrar organisationens image. För att hjälpa dig att framgångsrikt uppnå dessa mål erbjuder vi dig vår HappyOrNot-tjänst som övervakar hur nöjda kunderna är och hur väl du presterar.

Vår globala inblick och våra många år av erfarenhet av både privata och offentliga vårdinrättningar hjälper dig att göra dina patienter och besökare nöjdare och att förbättra kvaliteten på patientvården. Tack vare vår tjänst kan du kontinuerligt kontrollera hur nöjda patienterna är med din prestation. Du kan också samla in värdefull information som hjälper dig att skapa en lockande image och ett attraktivt varumärke och få de bästa medicinska experterna med i teamet.

Healthcare_clinic2_Terminal_EN

HappyOrNot inblick i branschen

  • 12 procent förbättring av patient- och besökarnöjdheten varje år
  • Mått för patient- och kundnöjdhet inom hälso- och sjukvårdsområdet 88 procent

Positiva upplevelser ökar din framgång inom vården

  • Förbättrad vårdkvalitet – kundlojalitet
  • Den förbättrade imagen lockar nya experter – rekrytering
  • Klienter rekommenderar dig för släktningar och vänner – hänvisning

Exempel på insikter i detaljhandel

Happy-terminalen ger nöjdare patienter

Väntetid

Identifiera hur väl du lyckas ta emot dina patienter på utsatt tid.

Happy-terminalen ger snabb feedback

Vårdpersonalens professionalitet

Ta reda på hur professionella dina patienter och besökare upplever läkarna och sjukskötarna.

Happy-terminalen ger snabb feedback

Vårdkvalitet

Få svar på hur kvalitativ vård dina patienter får.

se_healthcare_4

Besökarnöjdhet

Bli medveten om hur dina besökare upplever din vårdinrättning.

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se