Happy Or Not mäter kundnöjdhet NKI i realtid som hjälper ditt företag att skapa mer värde och bättre resultat!

För att kunna differentiera dig från dina konkurrenter, öka din vinst och bli en ledande aktör är det ytterst viktigt att du är engagerad och lyssnar på dina kunder. Och det är här som vi på Happy Team kommer in i bilden.

Allt börjar med att mäta! Självfallet så göra data i sig ingen större skillnad men när vi översätter den till operativa handlingar så kommer resultaten. Inte minst så måste arbetet med CX genomsyra hela organisation från ytterst ansvarig ledning till varje medarbetare.

Visst Ni att 1% ökad kundnöjdhet (NKI) kan motsvara upp till 4,6% i ökat bolagsvärde (källa: Clas Fornell Institute CFI) Eller motsvara upp till 6,9 % i omsättningsökning i jämförbara enheter.

Vill Ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kundfokuserade så kan vi hjälpa Er! Vi hjälper företag och organisationer att mäta i realtid och förbättra sin kundnöjdhet. Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

 

detaljhandel-elektronik

Mät med Smiley Terminaler

Våra fyra lätt tillgängliga, anonyma och lätthanterliga smileys hjälper dig att lyssna på vad dina kunder och medarbetare upplever i alla affärsmiljöer. Med en Smiley-mätning uppmuntrar du till växelverkan mellan dig och kunden. Genom att öka kundernas och medarbetarnas engagemang får du också information tillbaka som ger dig 20 gånger mer feedback jämfört med dina konkurrenters lösningar.

Happy or Not inblick i branschen

  • 10-12 procent nöjdare kunder varje år
  • Mått för kundnöjdhet inom detaljhandeln – 84,5 procent
  • Mått för patient- och kundnöjdhet inom hälso- och sjukvårdsområdet 88 procent
  • Mått för kundnöjdhet inom servicebranschen, 84 procent
  • Mått för resenärs- och kundnöjdhet inom transportbranschen – 80 procent

Nöjda kunder gynnar dina affärer

  • De köper mer vid varje besök – ger större inköpskorgar och intäkter
  • Lockar nya resenärer och passagerare – ger intäkter och tillväxt
  • Stärkt varumärke och bättre rykte som serviceleverantör
  • Förbättrad vårdkvalitet – kundlojalitet
  • De rekommenderar ditt varumärke – indikatorer för hänvisning och konvertering

Exempel på insikter och nöjdare kunder

Happy-terminalen ger nöjdare kunder

Vänlig personal

Få insikt i hur personalens förhållningssätt påverkar kundnöjdheten.

Smiley-terminalen ger nöjda resenärer

Säkerhetskontroll

Se hur nöjda dina resenärer och passagerare är med sin upplevelse av säkerhetskontrollen.

Smiley-terminalen ger nöjdare kunder

Väntetid

Identifiera hur väl du lyckas ta emot dina patienter på utsatt tid.

Happy-terminalen ger snabb feedback

Rekommendationer

Fråga om dina kunder är nöjda och villiga att rekommendera ditt företag.

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se