Att förvandla feedback till mätbara KPI: er har aldrig varit enklare!

Förbättra din service, öka omsättningen och lönsamhet. Skapa större effektivitet och en mer agilare organisation genom att mäta kund-medarbetarnöjdhet, NKI-NMI i realtid.

Skapa insikter i realtid för hur dina kunder och medarbetare uppfattar ditt varumärke, erbjudande, upplevelse och arbetsmiljö.

Nöjdare kunder och medarbetare ger bättre förutsättningar att utvecklas, skapa bättre resultat, omsättning och effektivitet.

Bli mer relevanta och attraktiva som företag genom att göra mätningen till en del av era vardag och låt resultat och handlingar genomsyra hela verksamheten.

Så här fungerar det

terminal

Mät nöjdheten hos kunder & medarbetare

Allt startar med att mäta! Förbättra din service genom att mäta och följ upp dina kunders och medarbetares nöjdhet. Med våra smidiga lösningar så får du daglig feedback för snabba åtgärder. överskådliga rapporter och analyser.

Se nöjdare....

happyteam-surfplatta

Att mäta skapar insikter men att översätta insikter till handlingar är ännu viktigare. Vi är experter på att skapa värde och utveckling i företag. Vi gör det genom leverera data i realtid samt erbjuda coachning av chefer och medarbetare inom ledarskap, service och sälj.

terminal

Visst Ni att 1% ökad kundnöjdhet (NKI) kan motsvara upp till 4,6% i ökat bolagsvärde  Eller motsvara upp till 6,9 % i omsättningsökning på jämförbara enheter. Effektivitet och ökad fokus kring hållbara resultat.

Vi finns i etthundratrettiofem länder
Kunder i Sverige
Terminaler i Sverige

Några av våra produkter och lösningar som hjälper dig till bättre resultat

Oavsett om det är medarbetarenöjdhet NMI eller kundnöjdhet NKI som är av intresse så kan vi leverera kvalitativa tjänster och produkter som passar dina behov. Vi levererar data realtid för de flesta branscher i 135 länder idag sedan 2009!

Smiley Touch

Med följdfrågor och öppna feedbackalternativ kan du få klarhet i vad som orsakar missnöje hos dina kunder och snabbt vidta förbättringsåtgärder.

Läs mer...

Terminal Wall

Få maximalt med feedback och få insikter i ditt NKI värde. Visar den totala upplevelsen av kundens intryck av ditt företag.

Läs mer...

Digital Smiley

Hur är din kunds digitala upplevelse? Mät en eller flera touchpoints genom pop-up Smiley eller fast script.

Läs mer...

Smiley Link

QR-kod passar de kunder som vill bestämma själv när och var de vill ge feedback.

Läs mer...

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se

Några av Happy Teams kunder

Alla våra produkter är idag skyddade emot Coronaviruset!

HappyOrNot har tillsammans med Nanoveu tagit fram en lösning som skyddar våra Smiley Touch skärmar med en antimicrobial filter ovanpå skärmen.

Våra Smiley Touch terminaler har ett hölje av Nanoshield’s antimicrobial skyddsfilm som är vetenskapligt bevisat (via ISO standardization ISO21702) skyddar mot COVID-19.