Karolinska Institutet – Patientnöjdhet och NMI

Healthcare_clinic2_Terminal_EN

Karolinska Institutet satsar på att mäta på flera platser, avdelningar.

Idag genomför vi olika typer av mätningar för Karolinska Institutet på bland annat Solna, Huddinge, SÖS och Danderyd. Våra olika lösningar hjälper till att bland annat ta temperaturen på hur den dagliga atmosfären är eller arbetsbelastningen på olika avdelningar. Hur mår personalen egentligen? Detta gör vi i realtid och skapar push rapporter till enhetschefer, divisionschefer och ger dem därmed ett tydligt underlag att agera på . Underlagen används till att skapa gemensam förståelse, möjligheten att jämföra mellan olika avdelningar samt peka ut möjliga förbättringsområden.

Karolinska Institutet mäter även på visa specifika avdelningar kundnöjdhet. I detta fall är kunderna leverantörer som samarbetar med olika avdelningar och är kritiska för att sjukhusen skall kunna fungera på ett fullgott sätt. Vi kan på ett tydligt sätt lyfta de delar som fungerar bra samtidigt som vi fokuserar på att åtgärda eventuella förbättringsområden.

Inte minst så mäter man även patientnöjdheten. Man kan inte idag skapa mätpunkter överallt på alla sjukhus utan väljer avdelningar och platser som man skapar enkäter på. Resultaten kommer alltid i Realtid och ger tydliga indikationer hur bemötande, service, vård mm uppfattas från patienterna ifråga.

Den information är ovärderlig för sjukhusen idag och hjälper dem att förfina sina arbetssätt, leveranser, kvalitet och servicenivå.

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se