Woody tror på personalen!

Ett antal Woody butiker använder sig nu av HappyOrNot på 2 platser i varuhuset. Dels gentemot kund vid utgången men även gentemot medarbetarna i personalutrymmet. Detta är ett sätt att sätta fokus på det faktum att medarbetare som mår bra också har större möjligheter att ge en bra service till kund. Trivs medarbetarna så trivs kunderna – ”Hönan o ägget” får sin lösning. Genom ett aktivt utvecklingsarbete så har dessa butiker haft en mycket fin utveckling!

Några av Happy Teams kunder