Vårt systerbolag StigFram. Ett företag som gör skillnad!

Vi liksom vårt systerbolag är fast övertygande att företag som har nöjda kunder och medarbetare är och förblir mer framgångsrika än de som inte har det. Men medan Happyteam levererar insikter och data i realtid kopplat till kund och medarbetarupplevelse så tar StigFram tag i de processer som driver beteendeförändringar.

Många av våra kunder som mäter sina kund eller medarbetarupplevelser har en önskan att driva förändringar kopplat till sitt resultat och att vi då kan hjälpa dem via StigFram som är specialister inom utbildning, förändringsprocesser kopplat till ledarskap, affärsmannaskap samt sälj och service är något som vi är oerhört stolta och glada över.

Efter 15 år och massor av lärarledda utbildningar analogt som digitalt är man verkliga experter inom dessa områden. Att våra konsulter inte bara är duktiga pedagoger, inspiratörer utan även har genomfört de saker som de lär ut som tidigare chefer inom olika bolag med bra effekthemtagning gör att de inte bara levererar en teori utan faktiskt verktyg som fungerar i verkligheten.

Hur man än vänder och vrider så är det alltid människorna inom en verksamhet som gör skillnaden. StigFram hjälper er att bygga en vinnande företagskultur med människor i fokus där det skapas rätt kompetens, beteende och attityd som ger resultat på riktigt!

Stand Out Group är en Paraplyorganisationen bestående av tre olika bolag StigFram, BestInService och Happy Team. Alla arbetar utifrån samma tes, nämligen att företag med nöjda kunder är mer framgångsrika än företag som inte har det. Vårt uppdrag är att hjälpa företag att maximera sin lönsamhet genom rätt kundupplevelser. För att nå detta mål har vi olika verktyg och metoder i våra bolag som alla är vitala för att bygga en företagskultur och organisation med kunden i fokus.

Låt oss reda ut ett felaktigt påstående!

Många tror att det går att trycka flera gånger på våra olika smileys och därmed att datan skulle bli missvisande….

Läs mer...

Används Teknologi på rätt sätt för att skapa en bättre kundupplevelse?

De senaste åren har kännetecknats av en överväldigande mängd förändringar för kunder och marknader. Från brist på försörjningskedjan till förändringar…

Läs mer...

Vad skiljer de som lyckas från de som inte når hela vägen fram med sitt CX fokus.

Att komma till den punkt att man vill påbörja ett djupare mer intensifierat arbete med kundnöjdhet startar oftast med att…

Läs mer...

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se