Skolan och maten!

Vi mäter hur eleverna upplever sina skolluncher i många kommuner och skolor.

Resultaten varierar kraftigt över hela landet och ibland inom en och samma kommun som serverar samma måltid. Varför? Påverkan är inte bara maten i sig utan, matsalens miljö, om det är vuxna som sitter med, vilka referenser kring mat eleven har fått hemifrån andra kanaler som eleverna tar intryck ifrån.

Det vi ser med all säkerhet är att de skolor som har högre NKI snitt och därmed flera nöjda elever även har bättre skolresultat och att eleverna har bättre energi för att ta sig igenom hela dagen.

Så hur kan vi hjälpa fler skolor att få fler mätta, energifyllda elever? Vi kan alltid starta med att ta in elevernas omdömen och få insikter som kan leda till förändring.

Dessutom så finns det en klar ekonomisk koppling till hur nöjda eleverna är med maten med mängden matsvinn som kan mätas.

Vi hjälper företag att få insikter i realtid som kan översättas till operativa handlingar och stöttar i att utveckla er förmåga att leverera kundupplevelser i världsklass.

Låt oss reda ut ett felaktigt påstående!

Många tror att det går att trycka flera gånger på våra olika smileys och därmed att datan skulle bli missvisande….

Läs mer...

Används Teknologi på rätt sätt för att skapa en bättre kundupplevelse?

De senaste åren har kännetecknats av en överväldigande mängd förändringar för kunder och marknader. Från brist på försörjningskedjan till förändringar…

Läs mer...

Vad skiljer de som lyckas från de som inte når hela vägen fram med sitt CX fokus.

Att komma till den punkt att man vill påbörja ett djupare mer intensifierat arbete med kundnöjdhet startar oftast med att…

Läs mer...

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se