Data security sheet

Säkerhet kring hur vi hanterar data är en kärnfråga för Happy Or Not. På detta faktablad kan du ser hur vi arbetar med frågan.

Alla våra produkter är idag skyddade emot Coronaviruset!

Våra Smiley Touch terminaler har ett hölje av Nanoshield’s antimicrobial skyddsfilm som är vetenskapligt bevisat (via ISO standardization ISO21702) skyddar mot COVID-19.