Mäta kundupplevelsen av ett cykelgarage med EU-medel?

Vissa uppdrag ler man lite extra åt. När vi fick förfrågan om att mäta kundupplevelsen av ett cykelgarage i Lund finansierat med EU-medel så var det en av dessa gånger. Vilka förutsättningar fanns på plats? Hur skulle själva mätningen genomföras? Vilka insikter skulle upptäckas och hur skulle man lokalt arbeta med analys och handlingar? Frågorna var många.

Mycket föll på plats då vi fick information att platsen var någorlunda tempererad och under tak. Placering av terminaler och låsning av dessa var mindre delar som enkelt kunde lösas. Vi har sett detta som en rolig utmaning då det kanske inte är det första vi tänkte på när vi ser till vilka lösningar vi tillhandahåller. Men våra produkter och lösningar är skalbara och vi kunde relativt enkelt tillsammans med kunden hitta den metod som vi trodde skulle fungera bäst.

Projektet är ett av många som skall leda till att dels minska innerstadstrafiken av bilar och självfallet även då ha en positiv miljöpåverkan. En liten bit i ett större pussel. Att erbjuda invånarna långtidsparkering av cyklar under tak i en abbonemangsform, där pumpar, lås mm redan finns på plats för att underlätta för dem som önskar att nyttja möjligheten. Bara under hösten 2021 så lämnade 8 590 personer sina omdömen kring servicen och vi kunde analysera resultaten i realtid åt kunden som i detta fall är Lunds Kommun.

Över lag så är servicen uppskattad, till och med i den utsträckningen att den primära orsaken till missnöje har varit platsbrist under vissa specifika veckodagar och timmar. Detta mönster har snabbt analyserats och man planerar en utökning för att möta upp behovet som finns. Andra delar har varit kopplade till kvalitén på pumpar och betalningsmetoden för abonnemanget vilket vi har kunnat även kunnat leverera insikter där det har lett till förbättringsarbete.

Vi är säkra på att servicen och tjänsten kommer att fortsätta att utvecklas över tiden och vi fortsätter att mäta varje dag på plats där upplevelsen sker. Alltid i realtid! Alltid feedback direkt från besökare/kund.

-Happy Team hjälper företag att få insikter i realtid som kan översättas till operativa handlingar och stöttar i att utveckla er förmåga att leverera kundupplevelser i världsklass.

Stand Out Group är en Paraplyorganisationen bestående av tre olika bolag StigFram, BestInService och Happy Team. Alla arbetar utifrån samma tes, nämligen att företag med nöjda kunder är mer framgångsrika än företag som inte har det. Vårt uppdrag är att hjälpa företag att maximera sin lönsamhet genom rätt kundupplevelser. För att nå detta mål har vi olika verktyg och metoder i våra bolag som alla är vitala för att bygga en företagskultur och organisation med kunden i fokus.

Låt oss reda ut ett felaktigt påstående!

Många tror att det går att trycka flera gånger på våra olika smileys och därmed att datan skulle bli missvisande….

Läs mer...

Används Teknologi på rätt sätt för att skapa en bättre kundupplevelse?

De senaste åren har kännetecknats av en överväldigande mängd förändringar för kunder och marknader. Från brist på försörjningskedjan till förändringar…

Läs mer...

Vad skiljer de som lyckas från de som inte når hela vägen fram med sitt CX fokus.

Att komma till den punkt att man vill påbörja ett djupare mer intensifierat arbete med kundnöjdhet startar oftast med att…

Läs mer...

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se