Kundupplevelsen behöver bli en del av företagets kultur!

De av våra kunder som inte bara mäter kundupplevelsen utan lever med den och arbetar konstant med att förädla, förbättra sitt sätt att leverera den. De har lyckats över tiden att integrera den som en naturlig del av sin kultur. Det finns en tydlig hierarki och intresse för hur man flödar insikter och data inom organisationen. Datan filtreras inom organisationen från företagets ledning, operativt ansvariga, region och ner till varje enskild Touchpoint. Värdet och resultatet hanteras på veckomöte, peppmöten på morgonen, på ledningsgruppsmöten, exakt som vilket KPI i övrigt som man följer upp. Och vet ni vad? De som lyckats med detta är oerhört framgångsrika oavsett i vilket segment de är verksamma i.

Att skapa handlingar, ett ledarskap som inspirerar, alltid följa upp och konstant utveckla kundmötet tillsammans med medarbetarna tar tid. För den som letar efter snabba kortsiktiga resultat så är detta inget att rekommendera. Men för de som är långsiktiga och vill förutom nå sina omsättningsmål, lönsamhet även vill skapa ett starkare varumärke, fler ambassadörer och medarbetare som är motiverade så är vår väg en bra väg att gå. Vi har fakta på fötterna och visst ni att 1% ökning i kundnöjdhet kan motsvara upp till 4,6% i ökat bolagsvärde (CFI, Clas Fornell Institute). Och det håller över tiden till skillnad mot snabba lösningar som ger tillfälliga resultat.

Intresserad? Ta kontakt med oss!

  • Vi hjälper företag att få insikter i realtid som kan översättas till operativa handlingar och stöttar i att utveckla er förmåga att leverera kundupplevelser i världsklass.

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se