Konsten att orka att hålla i och få resultat!

Mäter ni effekten vad ni gör? Väldigt ofta möter vi företag som önskar få hjälp med beteendeförändring, bli mer aktiva i stället för reaktiva, implementera en ny lösning, bli mer kundfokuserade eller driva förändringsprojekt. Man startar flera olika initiativ men alltför ofta så uteblir effekthemtagningen. Om vi skall lista orsakerna till att vissa initiativ misslyckas så skulle vi säga att den sju mest vanligaste är följande:

  1. Brist på ägandeskap för initiativet som skall genomföras!
  2. Ej förankrad målbild eller accepterad målbild från de som skall involveras!
  3. Glapp i kommunikation och information. Brist på förståelse!
  4. Underskattat komplexiteten av genomförandet!
  5. Initiativet engagerar inte tillräckligt mycket. Själva värdet är inte uppenbart eller förklarat väl nog!
  6. Man mäter inte rätt saker eller till och med mäter inte alls!
  7. Orkar inte hålla i över tiden. Tron att det skall fort bli en succé och ge resultat motsvarar inte verkligheten!

Välj och vraka, men jag tror att de flesta kan känna igen sig att något tidigare projekt som skulle kanske ha varit värdeskapande har trillat omkull på grund av något av de ovanstående påståenden. När vi till exempel hjälper våra kunder att mäta och få insikter kring kundupplevelsen eller medarbetarupplevelsen så är vi väldigt tydliga att datan de får måste leda till handlingar. Inga handlingar ingen förbättring.

Vi kan analysera, tolka, rekommendera och skapa tydlighet i resultaten men sedan måste ägandeskapet ligga hos kunden. Vem brinner och äger insikterna på företaget? Är alla med och ställer sig bakom målbilden? Hur kommuniceras det inom bolaget? Vilka handlingar skall genomföras och av vem? Och hur följer vi upp? Vilka resurser behöver vi sätta in? Det är i de frågorna och hanteringen av dessa som själva resultatet kommer att skapas.

Visst går allt snabbt och kraven på hastighet har aldrig varit större. Men även om du gör allt rätt så skulle vi säga att den största enskilda faktorn som kan få ett hälsosamt initiativ att falla omkull är bristen på uthållighet och det tålamod som krävs.

Det är en konst i sig att orka hålla i, men gör det så kommer resultatet. Det kommer att gå upp och ner för de olika projekten och initiativen, det är som livet sällen en rak väg till målet.

Lycka till!

-Happy Team hjälper företag att få insikter i realtid som kan översättas till operativa handlingar och stöttar i att utveckla er förmåga att leverera kundupplevelser i världsklass.

Stand Out Group är en Paraplyorganisationen bestående av tre olika bolag StigFram, BestInService och Happy Team. Alla arbetar utifrån samma tes, nämligen att företag med nöjda kunder är mer framgångsrika än företag som inte har det. Vårt uppdrag är att hjälpa företag att maximera sin lönsamhet genom rätt kundupplevelser. För att nå detta mål har vi olika verktyg och metoder i våra bolag som alla är vitala för att bygga en företagskultur och organisation med kunden i fokus.

Vad skiljer de som lyckas från de som inte når hela vägen fram med sitt CX fokus.

Att komma till den punkt att man vill påbörja ett djupare mer intensifierat arbete med kundnöjdhet startar oftast med att…

Läs mer...

Recensioner är inte ett bra mått för hur kundnöjdheten ser ut för ett företag.

Läste en intressant artikel på market (länk till artikeln: https://www.market.se/asikter/analys/sa-kan-vi-rensa-upp-i-recensionstrasket-och-skapa-en-guldgruva/ ) . Jag skulle personligen aldrig vilja att ett företag…

Läs mer...

According to The Customer Experience (CX) Trends Report 2022.

73% of business leaders reported a direct link between customer service and business performance. 64% of business leaders say that…

Läs mer...

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se