Framtidens CX – Nästa steg för HappyOrNot!

Eftersom tillväxten av kundinteraktioner i det digitala rummet fortsätter att accelerera, är en anmärkningsvärd omnikanalupplevelse en kritisk framgångsfaktor. En studie av McKinsey visar att det finns ett starkt samband mellan att öppna fysiska butiker och öka trafiken till återförsäljarens digitala sajter. Kunderna återvänder till upplevelser på plats och spenderar mer på varor som hemutrustning på grund av det minskade resandet.

Konsumenterna förväntar sig också fler personliga shopping- och serviceupplevelser. Tillvägagångssättet ”en storlek passar alla” gäller inte längre, och företag måste seriöst överväga hur man bäst servar olika typer av kunder. I takt med att e-handel och stora aktörer som Amazon blir allt populärare måste mindre traditionella butiker skilja sig åt för att överleva.

Hur man kan särskilja sig?

Att ge en exceptionell kundupplevelse är nyckeln, och för att göra det måste du till fullo förstå dina produkter, din butik och dina kunder för att verkligen skapa värde.

Det är inte bara viktigt att få så mycket relevant feedback som möjligt, det är också viktigt att förstå vad data säger dig – vilket ofta kan vara den största utmaningen. Återförsäljare eller tjänsteleverantörer måste också kunna koppla den feedbacken med annan intern data som de kan ha för att få en 360-vy av deras verksamhet och kunder.

En glimt av vår framtida färdplan.

För att förbereda oss för dessa framtida utmaningar kommer vi att fokusera på att förbättra räckvidden, djupet och användningen av våra Smiley-produkter och analyser, samt försöka integrera ytterligare med andra viktiga affärssystem. Till exempel använder återförsäljare ett stort antal system för att spåra transaktionsdata, trafiktimmar, kundinsikter, lojalitetsprogram, online shoppinginformation eller platsbaserad teknik.

Vårt mål är att ge rikare och djupare insikter i kundupplevelsen samt ytterligare förbättra förmågan att mäta omnikanal kundupplevelse. På så sätt kan våra kunder få en överblick och en djupgående analys över alla kundkontaktpunkter, oavsett om deras kunder interagerar med dem på deras fysiska eller digitala marknadsplatser.

”Vi vill erbjuda en bred uppsättning verktyg med den rikaste datamängden i branschen. Det betyder skalbara och anpassningsbara lättanvända slutpunkter överallt. Det innebär också en förmåga att hantera den datamängden för att tackla utmaningarna i våra målbranscher, säger Manu Karppelin, Head of Product Management på HappyOrNot. ”Vi kommer att fortsätta samla in feedback från besökare och börja komplettera den med sensorisk data, samt berika detta dataflöde ytterligare genom att integrera data från tredje part.”

Mer flexibilitet, mer integration och bättre omnikanal-kapacitet kommer därför att vara de drivande krafterna när vi bygger vår lösning för 2022 och framåt. Vi uppmuntrar dig att hålla ögonen öppna för mer information, eftersom vi kommer att tillhandahålla djupgående information om de nya funktionerna när vi går framåt.

Välkommen 2022!

-Happy Team hjälper företag att få insikter i realtid som kan översättas till operativa handlingar och stöttar i att utveckla er förmåga att leverera kundupplevelser i världsklass.

Stand Out Group är en Paraplyorganisationen bestående av tre olika bolag StigFram, BestInService och Happy Team. Alla arbetar utifrån samma tes, nämligen att företag med nöjda kunder är mer framgångsrika än företag som inte har det. Vårt uppdrag är att hjälpa företag att maximera sin lönsamhet genom rätt kundupplevelser. För att nå detta mål har vi olika verktyg och metoder i våra bolag som alla är vitala för att bygga en företagskultur och organisation med kunden i fokus.

Låt oss reda ut ett felaktigt påstående!

Många tror att det går att trycka flera gånger på våra olika smileys och därmed att datan skulle bli missvisande….

Läs mer...

Används Teknologi på rätt sätt för att skapa en bättre kundupplevelse?

De senaste åren har kännetecknats av en överväldigande mängd förändringar för kunder och marknader. Från brist på försörjningskedjan till förändringar…

Läs mer...

Vad skiljer de som lyckas från de som inte når hela vägen fram med sitt CX fokus.

Att komma till den punkt att man vill påbörja ett djupare mer intensifierat arbete med kundnöjdhet startar oftast med att…

Läs mer...

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se