Data utan operativ koppling faller platt!

Vi har så mycket data! Men har du rätta data och vad skall du göra med den? Tror att de flesta förstår och vet att tillgången till data är stor men det är vad du gör med datan som kommer att göra skillnad, skapa en förändring eller förbättring.

Implementering av tekniska lösningar eller integrationer får aldrig tjäna sig själva utan det skall alltid innebära en förbättring för slutkunden, erbjudandet, eller ett mervärde för verksamheten i form av effektivisering eller synergieffekter. Det skall alltid finnas en tillräckligt stor effekthemtagning för att kunna rättfärdiga de resurser som behöver sättas in för att genomföra projektet.

Men hur många gånger har vi sett projekt som har väldigt lite bäring på vad kunderna efterfrågar? Allt för ofta så är den interna viljan till utveckling större än vad kunderna efterfrågar. Effekthemtagning uteblir och både IT:s och verksamhetens budget mindre. Borde vi inte vända varvet och alltid utgå från kundens efterfrågan i stället för att stressa fram lösningar som ingen vill ha?

Så starta med att ta in rätt kunddata och låt den leda er i hur ni skall fortsätta utveckla verksamheten och vilka eventuella tekniska lösningar som kan bli möjliggörare.

  • Vi hjälper företag att få insikter i realtid som kan översättas till operativa handlingar och stöttar i att utveckla er förmåga att leverera kundupplevelser i världsklass.

Låt oss reda ut ett felaktigt påstående!

Många tror att det går att trycka flera gånger på våra olika smileys och därmed att datan skulle bli missvisande….

Läs mer...

Används Teknologi på rätt sätt för att skapa en bättre kundupplevelse?

De senaste åren har kännetecknats av en överväldigande mängd förändringar för kunder och marknader. Från brist på försörjningskedjan till förändringar…

Läs mer...

Vad skiljer de som lyckas från de som inte når hela vägen fram med sitt CX fokus.

Att komma till den punkt att man vill påbörja ett djupare mer intensifierat arbete med kundnöjdhet startar oftast med att…

Läs mer...

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se