Big Data från det fysiska rummet!

Ett trendigt och mycket använt ”buzzword” under de senaste åren har varit ”Big Data.” Ett ord som varit på både tekniknördars och journalisters läppar och som i många artiklar beskrivits som en ny guldgruva för företag runt om i världen. Men vad betyder uttrycket Big Data? Och är det något vi kan applicera på våra befintliga verksamheter och själva se värdet av i just vår organisation?

Vad är då Big Data? Big data avser insamlade datamängder som är så stora och komplexa att de kräver ny teknik, såsom AI, för att kunna bearbetas. Uppgifterna kommer från många olika källor, ofta är de av samma typ, till exempel används GPS-data från miljontals mobiltelefoner för att minska trafikstockningar. Men det kan också vara en kombination, till exempel patientjournaler och patienters appanvändning. Tekniken gör det möjligt att samla in dessa uppgifter mycket snabbt, nästan i realtid, och analysera dem för att få nya insikter.

Många företag är duktiga på att skörda, och använda den data som kan fångas upp. Detta sker nästan alltid i det digitala gränssnittet, genom kundklubb, e-handel. 3:e parts data, transaktionsdata till UX gränssnitt. Och om vi tittar på vilken data som genereras i den fysisk handel så är det klassiska affärssystemen som inbringar mest värdefulla data in till företaget. Men vad om man även kan kvalitativt, kvantitativt ta in Big Data från kundupplevelsen när den sker? Vore inte det både intressant och ytterst relevant?

För en del av de Retailkedjorna vi arbetar med likaså flygplatser och skolor genererar vi och levererar 100 000 tals feedbacks och insikter till vardera bolag under ett år.

  • Vi hjälper företag att få insikter i realtid som kan översättas till operativa handlingar och stöttar i att utveckla er förmåga att leverera kundupplevelser i världsklass.

Låt oss reda ut ett felaktigt påstående!

Många tror att det går att trycka flera gånger på våra olika smileys och därmed att datan skulle bli missvisande….

Läs mer...

Används Teknologi på rätt sätt för att skapa en bättre kundupplevelse?

De senaste åren har kännetecknats av en överväldigande mängd förändringar för kunder och marknader. Från brist på försörjningskedjan till förändringar…

Läs mer...

Vad skiljer de som lyckas från de som inte når hela vägen fram med sitt CX fokus.

Att komma till den punkt att man vill påbörja ett djupare mer intensifierat arbete med kundnöjdhet startar oftast med att…

Läs mer...

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se