Besökare eller gäst? Vi finns här för dig!

Om man besöker en restaurang eller café, bor på ett hotell eller besöker en attraktion, konferensanläggning så vill de flesta som är besökare/gäster lämna ett omdöme kring besöket.

Vi vill berätta vad vi tycker men det skall vara anonymt och utan att det känns besvärligt.  Automatiserade mail som kommer 3 dagar senare är vi regel trötta på, ingen tror att de är personligt skickade längre, och svåra länkar som vi uppmanas att klicka på för att säga vad vi tycker krånglar till det för många.

Nä! Ibland är den enklaste lösningen den bästa lösningen. Se till att mäta när själva upplevelsen sker, alltid realtid och se till att göra det med minsta möjliga motstånd från gästen, besökaren.

En intressant iakttagelse när vi tittar på resultat från branschen är att man är mer förlåtande och att ett bra bemötande, strålande service uppväger ofta brister i produkten. Till exempel om vi fått ett bemötande i världsklass på en restaurang tycker vi att det var ett bra besök även om vi inte är helt nöjda med maten.

  • Vi hjälper företag att få insikter i realtid som kan översättas till operativa handlingar och stöttar i att utveckla er förmåga att leverera kundupplevelser i världsklass.

Låt oss reda ut ett felaktigt påstående!

Många tror att det går att trycka flera gånger på våra olika smileys och därmed att datan skulle bli missvisande….

Läs mer...

Används Teknologi på rätt sätt för att skapa en bättre kundupplevelse?

De senaste åren har kännetecknats av en överväldigande mängd förändringar för kunder och marknader. Från brist på försörjningskedjan till förändringar…

Läs mer...

Vad skiljer de som lyckas från de som inte når hela vägen fram med sitt CX fokus.

Att komma till den punkt att man vill påbörja ett djupare mer intensifierat arbete med kundnöjdhet startar oftast med att…

Läs mer...

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se