3 tips för att framtidssäkra ditt företag.

Du osäkra framtid vart är vi på väg? I snart 2 år har vi kastats fram och tillbaka i en värld som upplevs alltmer osäker. Svårare att förutse och vi har brottats med många olika frågor privat så som i yrkesmässigt. Som företag så har vi ställt oss dessa frågor:

Hur kan vi fortsätta vara relevanta? Hur hanterar vi oväntade förändringar i omvärlden som är utanför vår påverkan, t.ex. till följd av kriser? Hur kan vi dra affärsmässig nytta av de nya möjligheterna? Hur hanterar vi konkurrens från nya uppstickare? Hur kan vi snabba på vår utveckling och innovation? Hur kan vi öka vår innovationskraft?

Om vi skulle koka ner detta till 3 övergripande tips vad ni skulle kunna göra så skulle dessa vara våra rekommendationer.

Scenarioplanering.

Avsätt tid för att genomföra en scenarioplanering. Här lyfter du både in de delar som du redan kan förutspå kommer att påverka ditt företag inom den närmsta tiden till att ta fram scenarios som mer ämnar att hantera det oförutsägbara. Hade hotellbranschen tillämpad detta så hade det t.ex. innan pandemin funnit ett scenario som skulle blivit: Vad händer om människor inte får resa eller umgås i grupp? Utmaningen samt möjligheten hade då blivit att finna en lämplig lösning för att hantera detta, En beskriven plan.

Genom att identifiera potentiella hot kan organisationer ändra omfattningen av sina beslut för att minimera effekten av dessa. Scenarioanalys identifierar också möjliga affärsmöjligheter, vilket gör det möjligt att dra nytta av dessa.

Det finns färdiga modeller så som PESTLE som man kan arbeta med. Vårt tips är att involvera någon utifrån som har arbetat med dessa frågor sedan tidigare då det är komplext och oftast behövs ett perspektiv utifrån för att hålla ihop det.  Revidera planer och scenarios årligen.

Bli Kundcentrerad på riktigt.

Ett företag som inte skapar tillräckligt kundvärde finns inte imorgon! Om ni inte hittar ett sätt att skapa värde för era kunder så kommer definitivt dina konkurrenter göra det. Vi behöver bli kundcentrerade på riktigt! Men för att detta skall bli en realitet och genomsyra företaget så behövs en transformation där det blir en del av hela företagets kultur. Det krävs beteendeförändring samt insikter i vad kunderna egentligen värderar och önskar sig av företaget, till engagemang och förståelsen för hur vi skapar detta.

Fler innovationer brukar skapas som en del av processen att bli mer kundcentrerad. Vi upptäcker att det krävs nya sätt att arbeta på, andra produkter och tjänster så snart som vi blir alltmer kundcentrerade. När samhället och konsumenternas beteende förändras så behöver Innovationstakten öka i de flesta bolag och den bör vara kundcentrerad för att vara värdeskapande.

Vi som konsultbolag och dataleverantör försöker bidra med att hjälpa bolag med just att bli mer kundcentrerade genom att leverera insikter från kunderna i realtid. En bra start som kan stötta innovation, skapa MVP (Minimum Viable Product) till förhoppningsvis en POC (proof of concept) och sedan lansering.

Agila processer

Jag med många andra har certifierat oss i agila metoder, processer. Agila processer är nödvändiga för att bli snabbare, flexiblare, mer innovativa mm. Många gånger som införande av ett nytt agilt metodik varit upp i diskussion eller planerats, implementerats på olika bolag som vi varit i kontakt med. Och med all rätt. Agila processer skall välkomna förändrade krav, även sent under utveckling. Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.

Men att arbeta Agilt är inte målet i sig. Ett företags mål kvarstår, om det så handlar om att skapa produkter eller tjänster. Däremot ger ett Agilt tankesätt bättre möjligheter att lättare följa (eller leda) i en föränderlig värld utan att falla i fällan av för mycket dokumentation och byråkrati. Lättrörligt, helt enkelt.

Det finns flera modeller idag men en av de mer tillämpade är till exempel SAFe som ramverk. Fundera på vilken modell och Ramverk som skulle fungera bäst för ditt företag och ta hjälp. Det kostar men ger bättre förutsättningar att få en snabbare effekthemtagning och bättre hållbarhet över tiden.

-Happy Team hjälper företag att få insikter i realtid som kan översättas till operativa handlingar och stöttar i att utveckla er förmåga att leverera kundupplevelser i världsklass.

Stand Out Group är en Paraplyorganisationen bestående av tre olika bolag StigFram, BestInService och Happy Team. Alla arbetar utifrån samma tes, nämligen att företag med nöjda kunder är mer framgångsrika än företag som inte har det. Vårt uppdrag är att hjälpa företag att maximera sin lönsamhet genom rätt kundupplevelser. För att nå detta mål har vi olika verktyg och metoder i våra bolag som alla är vitala för att bygga en företagskultur och organisation med kunden i fokus.

Låt oss reda ut ett felaktigt påstående!

Många tror att det går att trycka flera gånger på våra olika smileys och därmed att datan skulle bli missvisande….

Läs mer...

Används Teknologi på rätt sätt för att skapa en bättre kundupplevelse?

De senaste åren har kännetecknats av en överväldigande mängd förändringar för kunder och marknader. Från brist på försörjningskedjan till förändringar…

Läs mer...

Vad skiljer de som lyckas från de som inte når hela vägen fram med sitt CX fokus.

Att komma till den punkt att man vill påbörja ett djupare mer intensifierat arbete med kundnöjdhet startar oftast med att…

Läs mer...

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se