Framgång med HappyOrNot – 10 goda råd

1. Lyft frågan. Har ledningen och du bestämt er för att kund-/besökarservice är en prioriterad fråga?

2. Gör upp en strategi och plan för hur ni ska jobba med denna utvecklingsfråga. Vad är det ni vill mäta? Är ni beredda och hantera resultat och konsekvenser?

3. Informera och förankra. Samla chefer och personal innan ni placerar ut er Happy. Informera om er satsning och hur Happy kan mäta resultatet av satsningen. Berätta om syfte, mål, strategi, delaktighet, uppföljning, tidsplan osv.

4. Jobba långsiktigt. Byt inte fråga för ofta – utvecklingsarbete kräver tid och engagemang.

5. Var transparent. Redovisa resultaten för dina medarbetare. Sätt upp på anslagstavla, ha korta infomöten, gör allt för att engagera och motivera! Det ni ”pratar om” i organisationen är också det som händer! Ni väljer att göra det viktigt och prioriterat.

6. Analysera resultaten. Efter att ni varit igång en tid är det dags att samla personalen igen och diskutera och analysera resultaten. Gör det gärna i form av en workshop.
• Hur kommer det sig att det ser ut som det gör?
• Vilka idéer finns hos medarbetarna kring hur ni kan utvecklas?
• Sätt upp gemensamma mål!
• Hur ser Happy-rapporten ut jämfört med andra nyckeltal?
Glöm inte att jämföra resultaten med hur schema/bemanning ligger – timme för timme under veckans dagar.

7. Uppföljning. Otroligt viktigt att följa upp, korrigera och agera. För er som har flera Happy-enheter – ”benchmarka” mellan de olika enheterna. <i>Vad gör de andra för att lyckas så bra?

8. Feedback. Informera gärna kunder/besökare om de aktiviteter och förändringar ni gjort – det uppmuntrar dem till att ge ännu mer feedback. Häng till exempel en skylt bredvid Happy-enheten med aktiviteter ni genomfört. Uppmuntra medarbetarna till att få fler besökare att ge feedback. Detta höjer feedback-frekvensen samt skickar en positiv signal både externt och internt.

9. Interna tävlingar. Exempelvis vilken enhet kan få minst antal röda tryck!?
Vissa företag tar t o m med Happy-resultat som bonusgrundande…

10. Framgångsfaktorer:
Tydlighet – Ledarskap – Delaktighet – Information

Används Teknologi på rätt sätt för att skapa en bättre kundupplevelse?

De senaste åren har kännetecknats av en överväldigande mängd förändringar för kunder och marknader. Från brist på försörjningskedjan till förändringar…

Läs mer...

Vad skiljer de som lyckas från de som inte når hela vägen fram med sitt CX fokus.

Att komma till den punkt att man vill påbörja ett djupare mer intensifierat arbete med kundnöjdhet startar oftast med att…

Läs mer...

Recensioner är inte ett bra mått för hur kundnöjdheten ser ut för ett företag.

Läste en intressant artikel på market (länk till artikeln: https://www.market.se/asikter/analys/sa-kan-vi-rensa-upp-i-recensionstrasket-och-skapa-en-guldgruva/ ) . Jag skulle personligen aldrig vilja att ett företag…

Läs mer...

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se