Nöjda medarbetare med Happy-mätningar

Hur är den dagliga atmosfären på arbetsplatsen?

Årliga medarbetarundersökningar (MKI) är kärnan i varje HR-avdelning, även om de endast ger information om läget just då. Det går för lång tid mellan undersökningar som genomförs en gång eller till och med två gånger per år. För att den information man får ska vara tillräckligt precis bör man mäta oftare. Atmosfären på en arbetsplats och medarbetarnas förhållningssätt varierar hela tiden och det kan ske betydande förändringar på kort tid.

Då värden och arbetsmiljöerna ständigt förändras är det absolut nödvändigt att kontinuerligt samla in feedback i syfte att se till att dina medarbetare är nöjda och känner sig engagerade på jobbet, varje dag. Med vår intelligenta service kan du enkelt visa dina medarbetare att du bryr dig om deras åsikter och därigenom vinna deras förtroende genom att dela dina resultat med dem.

Våra mätverktyg blir ett effektivt sätt att förbättra ditt företags interna prestation, din kundnöjdhet och slutligen lönsamheten. Du kan snabbt sätta fingret på växlingar i stämningen på arbetsplatsen, vilket är ett tecken på din aktuella produktivitet och prestation i fråga om kundservice, och snabbt vidta förbättrande åtgärder.

Fördelarna med att använda HappyOrNot
för att få nöjda medarbetare:

Daglig feedback & utveckling på lång sikt

Följ medarbetarnas nöjdhet dagligen för att identifiera behov av omedelbara förändringar i arbetet. Analysera också resultaten över en längre tid. Det ger insikter för att utveckla och förbättra team, avdelningar och lokaler.

Hög nivå av deltagande

Dina medarbetare använder den gärna! Smiley-terminalen är snabb, enkel och anonym, och här har dina medarbetare en möjlighet att bidra med sin åsikt.

Skapar förtroende genom transparens

Genom att växelverka och dela dina resultat med medarbetarna skapar man en miljö av öppen kommunikation, vilket är grunden för medarbetarnas förtroende och lojalitet.

Exempel

se_hr_1

Motivationen på avdelningen

Finns det en koppling mellan motivation och produktivitet?

se_hr_2

Projektentusiasm

Se hur engagerade medarbetare påverkar ett projekts framgång.

Nöjdhet med arbetsdagen

Följ hur dina medarbetares nöjdhetsgrad påverkar med företagets prestation.

se_hr_4-1

Möteseffektivitet

Mät hur effektivt ditt företag eller dina team hanterar möten.


 

Omedelbart & kontinuerligt

Precis och exakt visshet om atmosfären på arbetsplatsen varje dag, vilket gör att du snabbare kan reagera för att lösa ett problem.

Lätt att använda

Hantera enkelt personalen, roller och budgetar i din organisation, både på lång och kort sikt.

Anonymt

Ger medarbetarna möjlighet att känna sig bekväma med att ge ärlig feedback, vilket gör att svaren är mer exakta.

Utvalda kunder