Välfärd samhällsservice i Nacka kommun satsar på kvalitet i alla sociala tjänster.

Nacka Kommun

Tillsammans med medborgare och kunder utvecklas våra verksamheter kontinuerligt. Nya sätt att möta kundernas behov och framtidens utmaningar prövas, utvärderas och används i det dagliga arbetet. Genom att kontinuerligt använda feedbacksystemet HappyOrNot får kunderna möjlighet att direkt påverka och förbättra sina upplevelser.

Välfärd samhällsservice är Nacka kommuns egen regi för sociala tjänster inom ett stort antal områden, allt från öppna förskolan till äldreomsorg. För att hålla en hög och jämn kvalitet i verksamheterna är det viktigt försöka ha en överblick av kundernas upplevelse av tjänsterna.

Förutom mer traditionella kundundersökningar såsom enkäter, intervjuer och olika former för granskningar är HappyOrNot ett värdefullt komplement.



Det hela började 2014 då jag passerade en Happy-stolpe i ett parkeringsgarage under Västermalmsgallerian i Stockholm och blev nyfiken. Efter lite efterforskningar hittade jag Happy Team och vi inledde vårt samarbete som har löpt på sedan dess. Det märks att Happy Team lever som de lär, servicen är alltid lika snabb och hjälpsam, säger Maria Liwendahl verksamhetskontroller i Nacka kommun.


HappyOrNot är numera en naturlig del av vårt kvalitetsarbete och har använts bland annat på bibliotek, öppen förskola, inom funktionshinderområdet, efter mässor och föreläsningar samt inom äldreomsorgen. Med enkla och snabba frågor får man snabb feedback på stundens upplevelse. Själva enheten extremt enkel att hantera och verksamheterna kan få automatisk e-postrapportering med det intervall som önskas. Dessutom finns tillgång till onlinerapportering löpande.

Många undersökningar har genomförts genom åren och vi hittar hela tiden nya målgrupper och användningsområden. Vi har mätt upplevd trygghet i vissa verksamheter, hur arbetsdagen varit (inom dagliga verksamheter) och hur sommarkollots aktiviteter gick hem och mycket annat. Vi har relativt korta mätperioder, max fyra veckor, beroende på syftet. Att ha en enhet som står månad efter månad ger sällan ett bättre resultat. Det viktiga är att vi går igenom resultaten tillsammans med våra kunder vilket oftast leder till spännande och utvecklande samtal.

Just nu mäter vi mäter vi matupplevelsen på våra fyra äldreboenden med en enkel fråga ”Hur smakade maten idag”. Det är en del av vårt utvecklingsarbete gällande mat och måltidsmiljö för våra äldre kunder. Genom att använda HappyOrNot kan vi få en bättre förståelse för vilka rätter som uppskattas mest och vilka områden vi kan förbättra.

Hur kan vi hjälpa dig att bli bättre?

Vill ni få hjälp att öppna nya dörrar, skapa insikter och bli mer kund - medarbetarfokuserade så kan vi hjälpa Er!  Det har aldrig varit lättare att göra feedback till mätbar förbättring!

Maila oss på: info@happyteam.se