120

Vi finns i etthundratjugo länder

500

Kunder i Sverige

3500

Happy terminaler i Sverige